Butter Chicken Set
Cooking Suggestion

Cooking is an art which is best created and appreciated by emotions.The sets and the guidelines on Zing Street are only suggestions and the same dishes can also be made using different ingredients and methods.
 
การทำอาหารเป็นศิลปะสร้างสรรค์ชั้นยอด ที่สามารถประเมิณค่าความพึงพอใจได้ด้วยอารมณ์และความรู้สึก
วัตถุดิบและแนวทางของ Zing Street เป็นเพียงหนึ่งแนวทางเท่านั้น
เรายังสามารถใช้วตถุดิบและวิทีการที่แตกต่างกันในการทำอาหารชนิดเดียวกันได้อีกด้วยButter Chicken Set from Zing Street

Buy now

Ingredients included in set
ส่วนผสมที่ใช้ ประกอบด้วย

 1. Garam masala 100 g 

 2. Tandoori masala 100g
  แทนดอรีมาซาล่า 100 กรัม

 3. Ginger Garlic Paste 100 g
  ขิงกระเทียม 100 ก

 4. Red Chilli powder 100g
  พริกแดงผง 100 กรัม

 5. Cashew nuts 100g
  มะม่วงหิมพานต์ 100 กรัม

 6. Kasuri mathi 50g
  คาสุริเมธี 50g

Things that you will need from the super market to cook butter chicken for 4 people. (Recommended Tops, Tesco Lotus or Big C)
สิ่งที่คุณสามารถหาซื้อได้จากซูเปอร์มาร์เก็ตในการปรุงบัตเตอร์ชิคเก้น สำหรับ 4 คน (สามารถหาได้จากห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น ทอปส์ เทสโก้โลตัส หรือบิ๊กซี)

 1. Chicken 1 Kg (without skin, boneless is preferred)
  ไก่ 1 Kg (ไม่ใส่หนังไม่มีกระดูก)

 2. Onions 100g
  หัวหอม 100g

 3. 1 Lemon
  1 มะนาว

 4. Tomatoes 500 g
  มะเขือเทศ 500 ก

 5. Cooking oil or Ghee (Ghee is available on Zing Street)
  น้ำมันปรุงอาหารหรือเนยใส (Ghee มีจำหน่ายที่ Zing Street)

 6. Butter 150-200g
  เนย 150-200g

 7. Cooking Milk Cream 100 ml
  ครีมน้ำนมปรุงอาหาร 100 มล

 8. Salt
  เกลือ

Preparation (Cooking for 4 people)
ขั้นตอนการเตรียมการ (การปรุงอาหารสำหรับ 4 ที่ )

To cook Butter Chicken, we have to cook 2 different dishes and then combine together. These dishes are 
ในการปรุงบัตเตอร์ชิกเก้นเราต้องทำอาหาร 2 อย่าง จากนั้นจึงผสมเข้าด้วยกัน ซึ่ง 2 จานที่ว่านั้นคือ

 1.  Tandoori chicken or Chicken Tikka
  ไก่ทันดูรีหรือไก่ทิกก้า

 2. The gravy or the sauce
  ซอส

Preparation for Chicken Tikka or Tandoori chicken  
การเตรียมไก่ทิกก้าหรือไก่ทันดูรี

 1. Clean and wash the the meat. Dry completely. 
  ทำความสะอาดและล้างเนื้อไก่ ทิ้งไว้จนกว่าจะแห้งสนิท

 2. In an empty bowl add 5-6 tablespoon of oil. (Mustard oil is the best to use for Tikka or tandoori preparation, but any other cooking oil can be used. you can buy mustard oil on Zing Street)
  ใส่น้ำมัน 5-6 ช้อนโต๊ะในชามเปล่า (น้ำมันมัสตาร์ดเป็นน้ำมันที่ดีที่สุดสำหรับการเตรียม Tikka หรือ tandoori แต่สามารถใช้น้ำมันอื่น ๆ ได้เช่นกัน คุณสามารถซื้อน้ำมันมัสตาร์ดจาก Zing Street ได้ด้วย)

 3. Add 3 tablespoon of ginger garlic paste, 2 tablespoon on tandoori masala, 1 tablespoon of red chili powder and squeeze 1 lemon Juice and mix well.
   ใส่กระเทียมขิง 3 ช้อนโต๊ะ แทนดูรีมาซาล่า 2 ช้อนโต๊ะ พริกป่น 1 ช้อนโต๊ะ บีบน้ำมะนาว 1 ลูก แล้วผสมให้เข้ากัน

 4. Add chicken to marinade and coat all pieces of chicken thoroughly.
  ใส่ไก่ลงไปหมักและทาส่วนผสมให้ทั่วเนื้อไก่ทุกชิ้น

 5. Marinate the chicken for 30 min to 1 hr in the fridge.
  หมักไก่ทิ้งไว้ในตู้เย็น เป็นเวลา 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

Preparation for Gravy or Sauce
การเตรียมซอส

 1. Roughly chop Onions, tomatoes.
  หั่นหัวหอมมะเขือเทศให้ละเอียด

Cooking Process Tandoori chicken or Tikka  
ขั้นตอนการทำไก่ทันดูรีหรือทิกก้า

 1. Grill the chicken on Charcoal, Air Fryer, or oven.
  ย่างไก่บนเตาถ่าน หม้อทอดลมร้อน หรือเตาอบ

 2. If the above option is not possible then pan fry the chicken on high heat. Do not move or toss the chicken while cooking. Cook each side only once (about 2-6 min each side depending on size of chicken).
  หากสามารถ ทำตามข้อ 1 ได้ ให้ทอดไก่โดยใช้ไฟแรง อย่าขยับหรือขั้วกระทะขณะปรุงอาหาร ทอดแต่ละด้านเพียงครั้งเดียว (ประมาณ 2-6 นาทีต่อข้างขึ้นอยู่กับขนาดของไก่)

 3. Or you can also cook the chicken like a stake.  
  หรือคุณจะปรุงไก่ให้สุกแบบสเต็กไก่ก็ได้

 4. Once chicken is ready, keep aside for later
  เมื่อไก่พร้อมแล้วให้พักไว้ในภายหลัง

Cooking Process Sauce or Gravy
ซอสปรุงอาหาร

 1. Heat 2 to 3 tablespoons of Oil or ghee to a Pan.
  ใส่น้ำมันหรือน้ำมันเนย 2-3 ช้อนโต๊ะลงอุ่นในกระทะ

 2. Add about 60-80 g of butter. 
  ใส่บัตเตอร์ประมาณ 60-80 กรัม

 3. Add roughly chopped onion to the pan with 2 tablespoons of ginger garlic paste and saute for 2-3 min and add 30-40 g of cashew.
  ใส่หัวหอมสับหยาบลงในกระทะพร้อมกับกระเทียมขิง 2 ช้อนโต๊ะปรุง 2-3 นาทีแล้วใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 30-40 กรัม

 4. Before the onion start to caramelize add roughly chopped tomatoes to the pan.
  ก่อนที่หัวหอมจะเริ่มสุกจนนิ่มใส ใส่มะเขือเทศสับลงไปในกระทะ

 5. Add half a cup of water, Salt (as per taste), 2 tablespoons of garam masala, and 1-2 tablespoons of Red chili (as per taste). 
  เติมน้ำครึ่งถ้วย เกลือ (ตามความต้องการ) การัมมาซาล่า 2 ช้อนโต๊ะ และพริกแดง 1-2 ช้อนโต๊ะ (ตามความต้องการ)

 6. Mix well and the let it simmer for 15-20, or till tomatoes are mushy.
  ผสมให้เข้ากันแล้วปล่อยให้เดือดประมาณ 15-20 นาทีหรือจนมะเขือเทศเปลี่ยนเป็นน้ำซอส

 7. Blend the Sauce/Gravy smooth and pass it through strainer. Try to get as much liquid as possible.
  ผสมซอสให้เนียนและนำมาผ่านกระชอน พยายามคั้นให้เหลวให้มากที่สุด

 8. Re-heat the Sauce/gravy in a pan and add about 60-80g of butter and mix well
  ใส่ซอสในกระทะให้ร้อนอีกครั้งแล้วใส่เนยประมาณ 60-80 กรัมแล้วผสมให้เข้ากัน

 9. Add about 4-6 tablespoon of cream and mix well.
  ใส่ครีมประมาณ 4-6 ช้อนโต๊ะผสมให้เข้ากัน

 10. Add tandoori chicken to the sauce/gravy and lastly sprinkle half a tablespoon of kasuri methi
  ใส่ไก่ทันดูริลงในซอสและสุดท้ายโรยคาสุริเมธีครึ่งช้อนโต๊ะ

 11. Let it simmer for 5 min and its done
  ปล่อยให้เดือดปุด ๆ ประมาณ 5 นาทีเป็นอันเสร็จ

Plating/Serving
การจัดจานเสิร์ฟ

 1. Put the butter chicken in a serving bowl and little butter and drip 1 tablespoon of cream in a circular motion.
  ใส่บัตเตอร์ชิคเก้นลงในชามเสิร์ฟและเนยเล็กน้อยแล้วหยดครีม 1 ช้อนโต๊ะเป็นวงกลม

 2. Butter chicken is ready. enjoy with Roti or Rice.
  บัตเตอร์ชิคเก้นพร้อมแล้ว จะทานคู่กับโรตีหรือข้าวก็ดีไปหมด

Butter Chicken Set
Zing Street Co.,Ltd
14 October, 2020
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment
Special Chicken Curry Set
Cooking Suggestion